C U R S O S

 

C U R S O S

------------------------------------------------------------------------------

 

Carrera Doctor en Medicina

Unidad Curricular 13 

Hematología e Inmunología

http://www.inmunobiologia.fmed.edu.uy/content/cbcc-6

 

 

 P O S G R A D O

            Aproximación Experimental a la Inmunología 

http://www.inmunobiologia.fmed.edu.uy/content/e-i-aproximaci%C3%B3n-experimental-inmunol%C3%B3gica

 

 

O P T A T I V O S

 

           Aproximación a la Investigación Científica

http://www.inmunobiologia.fmed.edu.uy/content/b-e-f-m-e-p

 

  Aproximación Experimental a la Inmunología 

http://www.inmunobiologia.fmed.edu.uy/content/e-i-aproximaci%C3%B3n-experimental-inmunol%C3%B3gica